parkering

ParkeringRegler gällande parkeringsplatser:


- Om du väljer att säga upp din parkeringsplats så gäller det för minst en period av 6 månader


- Uppsägningstiden är 1 månad.


- I mån av tillgång kan extra parkeringsplats hyras till en kostnad av 180 kr/mån


- Medlem som äger den lägenhet parkeringsplatsen ursprungligen tillhör har rätt att åter hyra parkeringsplatsen med 1 månads skriftlig varsel.


- Vid försäljning av lägenhet med tillhörande parkeringsplats upphör andrahanduthyrningen av parkeringsplatsen med 1 månads varsel.
COPYRIGHT ©  |   Brf. BoKlok Tomtebo